ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
(δημμαθ)


  • moodle2Βασικές ρυθμίσεις μαθήματος
  • Αλλαγή μορφής τίτλου
  • Δημιουργία επικεφαλίδων και εισαγωγικού κειμένου