Πλήθος Οργανικών Ενώσεων
(Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ-Πλήθος Οργανικών Ενώσεων)

1Που οφείλεται το μεγάλο πλήθος των οργανικών ενώσεων