Γνωρίσματα της ύλης-Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα
(Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ-Γνωρίσματα της ύλης-Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα)

  • 1Γνωρίσματα της ύλης
  • Τι είναι μάζα και όγκος ενός σώματος
  • Πυκνότητα