ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
(JOOMLA-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ)


  • Configuration.php - Βασικά στοιχεία
  • Μεταφορά ενός Site τοπικά από έναν υπολογιστή σε άλλο
  • FTP - Ανέβασμα site από τον τοπικό υπολογιστή (localhost) στο διαδίκτυο
  • Απευθείας εγκατάσταση στο διαδίκτυο
  • Αρχές Συντήρησης ιστοσελίδας