ΠΡΟΤΥΠΑ (Templates)
(JOOMLA-ΠΡΟΤΥΠΑ (Templates))

  • Αναζήτηση έτοιμων Δωρεάν προτύπων
  • Λήψη και εγκατάσταση Προτύπου
  • Επεξεργασία προτύπων (με επέμβαση στον κώδικα και χωρίς)
  • Σύνδεση Μενού με Templates