ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ JOOMLA (ΙI)
(JOOMLA-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ JOOMLA-2)


  • Θέσεις (positions) ενός προτύπου (template)
  • Βασικά ενθέματα (Modules) που έχει το Joomla στη βασική του εγκατάσταση