ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA
(JOOMLA-ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA)

  • Πρώτη γνωριμία με το Frontend
  • Πρώτη γνωριμία με το Backend.
  • Επεκτάσεις (Extensions) του Joomla
  • Εγκαταστάσεις Extensions