ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(JOOMLA-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

  • Τοπικός WebServer– XAMPP
  • Λήψη και εγκατάσταση Joomla τοπικά