ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
(JOOMLA-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ)


  • Δημιουργία και σχηματισμός κειμένου για τον Ιστό
  • Δημιουργία και χρήση καλλιτεχνικών στοιχείων για τον Ιστό (cliparts, φωτογραφίες κλπ)
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων εφοδίων