ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΛΠΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(ΔΚΡ)

Το μάθημα αυτό περιέχει διάφορες ρυθμίσεις και άλλα "κόλπα" που μπορούμε να κάνουμε με το Moodle